Naša priča

Preduzeće PAN LOGISTIC doo. je osnovano u avgustu 2005. godine a svoj razvoj započeli smo na tržištu Zapadne Evrope.

Od osnivanja firme na njenom čelu nalazi se generalni direktor Željko Palalić, najviše zaslužan za razvoj preduzeća. Vizija poslovanja u našoj firmi ogleda se u odabiru kvalitetnog i stručnog kadra, savremenoj opremi i primeni najnovijih tehnologija, sve u cilju kvalitetnog ispunjenja zahteva klijenata firme.

Za manje od jedne decenije firma je prerasla u firmu više vozila različitih tipova i tendencijom daljeg rasta. Tokom ovih godina našeg poslovanja imali smo priliku da sarađujemo sa svetskim dobavljačima i forwarding kućama a uspeli smo da taj kontakt i održimo što dosta govori o kvalitetu naših usluga.