Politika kvaliteta

Preduzeće PAN LOGISTIC D.O.O. je osnovano u avgustu 2005. godine a svoj razvoj započeo je na tržištu Zapadne Evrope. Osnovna delatnost preduzeća je pružanje usluga međunarodnog transporta.

Takođe, pružamo usluge transporta i na domaćem tržištu.

Vizija poslovanja u našem preduzeću se ogleda u odabiru kvalitetnog i stručnog kadra, savremenoj opremi i primeni najnovijih tehnologija, sve u cilju kvalitetnog ispunjenja zahteva klijenata preduzeća.

Uspostavljanjem ove politike preduzeće PAN LOGISTIC D.O.O. će:

  • 
stalno unapređivati kvalitet svojih usluga, uz primenu zakonskih propisa i standarda koji se odnose na njenu delatnost;
  • meriti zadovoljstvo klijenata i preduzimati mere da se ono stalno poboljšava ispunjenjem njihovih zahteva;
  • uspostavljati partnerske odnose sa svojim isporučiocima;
  • ulagati u konstantno usavršavanje zaposlenih;
  • unapređivati upravljanje procesima, analiziranje parametara i povećanje njihove efektivnosti;
  • postavljati ciljeve kvaliteta i obezbeđivati potrebne resurse za njihovu realizaciju, osigurati stalno unapređenje poslovanja i uvećanje imovine i prihoda preduzeća.

Ova politika je dostupna javnosti. Obaveza rukovodstva je da sa njom upozna svakog zaposlenog, kao i subjekte sa kojima preduzeće PAN LOGISTIC D.O.O. posluje.

Za sprovodenje ove Politike odgovorno je rukovodstvo i zaposleni u delokrugu svoje odgovornosti.

 

Dokument za preuzimanje:

Politika kvaliteta .PDF (123 KB)